Scroll Top

5 ključnih vprašanj za leto 2016

Ob zaključku leta običajno potegnemo črto pod staro in pogledamo naprej. Prihodnost kot vedno prinaša novosti, spremembe in negotovost. Zgodi se tudi kaj nepričakovanega. Pogosto nas čaka veliko stvari na katere ne moremo vplivati. Zato je še toliko bolj pomembno, da se osredotočimo na tiste stvari, na katere imamo vpliv. Ena od slednjih je, kakšne odnose bomo imeli v podjetju in kakšne time bomo zgradili.

Pred vami je pet vprašanj (z nekaterimi podvprašanji), ki vam lahko dajo odlično izhodišče, da bo vaš tim ali vaše podjetje v letu 2016 doseglo zastavljene cilje. Vprašanja so rezultat raziskave, ki jo je kadrovski oddelek v Googlu objavil 17.11. 2015.

5 ključnih vprašanj

  1. Ali se člani vašega tima počutijo varne; da lahko rečejo, vprašajo karkoli, da se pokažejo »ranljive« pred sodelavci, da lahko prevzamejo tveganje, naredijo napako? Ali si člani tima zaupajo?
  2. Ali se lahko člani tima zanesejo drug na drugega, da bodo dobro opravili svoje delo? Kakšno je sodelovanje in timska kultura v vašem timu?
  3. Ali vsak član v timu ve, kaj se od njega pričakuje; kakšne rezultate, katere cilje mora doseči, njegove/njene ključne naloge? Kakšni so rezultati in cilji tima, podjetja? Ali vedo?
  4. Ali se člani tima poistovetijo z delom in imajo občutek, da jih osebno izpolnjuje?
  5. Ali člani tima verjamejo, da je njihovo delo pomembno in ima pozitiven vpliv?

Girl is hesitating what to write.

Kako (bo)ste odgovorili na zgornja vprašanja? Kako bi odgovorili vaši sodelavci?

5 korakov, da boste naredili leto 2016 uspešno

  1. Poskrbite, da imate kot vodja dobre odgovore na zgornja vprašanja.
  2. Če ne veste, vprašajte svojega vodjo ali lastnika podjetja.
  3. Poskrbite, da vsak član tima pozna dobre odgovore na ta vprašanja.
  4. Redno jih preverjajte.
  5. Pohvalite, dajte priznanje ali celo nagradite dobre prakse.

Velja si zapomniti: tisto, na kar se osredotočate, raste. Kar se da meriti, se da izboljšati. Kar se da nagraditi, tega dobite več.

Poiščite prave odgovore na zgornjih pet vprašanj, poskrbite, da jih vsi poznajo ter tudi izvajajo in prepričan sem, da boste na leto 2016 gledali kot na eno najboljših do sedaj.

Srečno in uspešno 2016 vam želim!

Za več informacij o delavnicah na temo Grajenja učinkovitega vodstvenega tima mi lahko pišete na: janez.hudovernik@proacta.si

Dodaj komentar

Podobni članki