Scroll Top
Komunikacija in prodaja
Persolog – učinkovita komunikacija

Odkrijte globoko moč učinkovite komunikacije s treningom ‘persolog učinkovita komunikacija’. Poglobite se v svet vedenjskih tipov DISK, razvijte mojstrstvo v prepoznavanju in prilagajanju komunikacijskim slogom ter izboljšajte medsebojno sodelovanje znotraj vašega tima.

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?
KLJUČNE KORISTI TRENINGA
 • Razumevanje DISK profila. Pridobite celostno razumevanje štirih osnovnih vedenjskih tipov in njihovega pomena v medsebojni komunikaciji.
 • Samospoznavanje in prepoznavanje. Odkrijte svoj edinstveni vedenjski profil ter se naučite prepoznavati in razumeti vedenjske stile sodelavcev.
 • Prilagodljiva komunikacija. Naučite se kako postati “komunikacijski kameleon”, prilagajajoč svoj stil komuniciranja glede na sogovornika za boljše sodelovanje in razumevanje.
 • Praktična uporaba znanja. Osredotočite se na realne situacije in timsko dinamiko s pomočjo delavnic, ki vam bodo omogočile uporabo novih spoznanj v praksi.
 • Akcijski načrt in 30-dnevna učna pot. Ob zaključku treninga boste oblikovali jasen akcijski načrt in v naslednjih 30 delovnih dnevih dobivali dnevne spodbude za prenos naučenih tehnik v prakso.
POUDARKI TRENINGA
 • Zgodovinska osnova. Raziskovanje zgodovinskega razvoja vedenjske teorije za boljše razumevanje njenega izvora in pomena.
 • Persolog® DISK analiza. Poglobljeno razumevanje in branje grafov vedenjskih profilov za boljše poznavanje sebe in drugih.
 • Strategije prepoznavanja. Orodja in tehnike za hitro in učinkovito prepoznavanje vedenjskih stilov sodelavcev.
 • Prilagajanje komunikaciji. S praktično uporabo platinastega pravila in tehnikami prilagajanja postanite mojster v komunikaciji z različnimi vedenjskimi tipi.
 • Izvedba v praksi. Fokus na realnih primerih in delavnicah, ki združujejo teorijo in prakso za največji učinek učenja.
Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?
Proaktivna prodaja: Grajenje odnosa in zbujanje potreb

Potopite se v dinamiko prodajnega procesa, razumevanje strankinih potreb in veščine ustvarjanja učinkovite ponudbe. Naši treningi vas opremljajo z znanji in orodji, ki jih potrebujete za optimizacijo vaših prodajnih prizadevanj in gradnjo trdnejših odnosov s strankami.

KLJUČNE KORISTI TRENINGA
 • Globoko razumevanje procesa odločanja stranke in njenega nakupnega cikla.
 • Osvojitev proaktivnega prodajnega modela z grajenjem trdnih odnosov.
 • Izpopolnjevanje veščin spraševanja z uporabo “Prodajnega klina”.
 • Veščine za poudarjanje zaznane vrednosti vaše ponudbe.
 • Praktični nasveti in orodja za pripravo močnih ponudb, prilagojenih strankinim potrebam.
Ključni POUDARKI TRENINGA
 • Razumevanje dinamike nakupnega cikla in vedenjskih tipov strank.
 • Tehnike grajenja odnosa in prilagojene komunikacije.
 • Uporaba prodajnega klina – tehnika SPIN za poglobljen prodajni razgovor.
 • Zaznavanje vrednosti in struktura učinkovite ponudbe.
 • Praktični primeri za uporabo pridobljenih veščin v realnih prodajnih situacijah.
Proaktivno prodaja: Zaključevanje prodaje

Delavnica gradi na predhodni delavnici, ker uspešno zaključevanje prodaje zahteva več kot zgolj izjemno ponudbo, ampak tudi odnos in odkrivanje potrebe; kar ste se naučili na predhodni delavnici. Ta trening ponuja poglobljen vpogled v dinamiko zaključevanja prodaje, obvladovanje ugovorov strank in razumevanje pomembnosti prilagojene komunikacije. Osvojite veščine, ki vaše prodajne rezultate dvignejo na višjo raven.

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?
Ključne koristi TRENINGA
 • Razumevanje in izpopolnjevanje veščin predstavitve in argumentacije ponudbe.
 • Opremljanje z orodji za prilagojeno komunikacijo in upravljanje odnosov.
 • Strateški pristopi k obravnavanju in preprečevanju ugovorov ter tveganj.
 • Naučite se prepoznati nakupne signale in uporabiti učinkovite tehnike zaključevanja.
 • Praktične simulacije prodajnih razgovorov za pridobitev neposrednih izkušenj in povratne informacije.
Ključni POUDARKI TRENINGA
 • Uporaba “Kraljičeve matrike” za ocenjevanje prodajnih priložnosti in učinkovito predstavitev vaše ponudbe.
 • Prilagoditev komunikacijskega sloga na osnovi vedenjskega profila (DISK) stranke.
 • Struktura in strategije za obravnavanje strankinih tveganj in ugovorov.
 • Razumevanje in uporaba različnih tehnik zaključevanja prodajnih razgovorov.
 • Poudarek na realnih primerih in praktičnih simulacijah, ki pomagajo pri krepitvi veščin in tehnik, pridobljenih med treningom.
Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?
Pogajanja 

V sodobnem poslovnem svetu so pogajanja ključna veščina, ki oblikuje uspeh posameznikov in podjetij. V tem izčrpnem treningu vam ponujamo priložnost, da se poglobite v dinamiko in strategijo pogajalskih tehnik. Odkrijte psihologijo, ki stoji za uspešnimi pogajalskimi taktikami, razumite svojo vlogo in se naučite uporabljati ključna orodja za doseganje optimalnih rezultatov.

Ključne koristi TRENINGA
 • Razumevanje pogajalskih strategij: Spoznajte, kako uspešno pripraviti, voditi in zaključiti pogajanja.
 • Osebna prilagodljivost: Prepoznajte svoj pogajalski profil in razumevanje profilov vaših sogovornikov.
 • Strateško razmišljanje: Razumite koncepte kot so ZOPA, BATNA in 3D pogajalske veščine.
 • Praktične vaje: Analiza in razumevanje praktičnih primerov, pridobite neposredne izkušnje in prenesite pridobljena znanja v vsakdanjo prakso.
 • Izboljšana samozavest v pogajanjih: Z najsodobnejšimi tehnikami in pristopi boste povečali svoj vpliv in sposobnosti prepričevanja.
POUDARKI TRENINGA
 • 3D Pogajalska Prednost: Učinkovito kombinirajte uvid, vplivanje in zaupanje za uspešnejše pogajanja.
 • Poznavanje ključnih pogajalskih elementov: Poglobite se v pomembnost pogajalske moči, časa in informacij.
 • Usposabljanje skozi praktične primere: Izkušnje, pridobljene z analizo in prenosom orodij v realno situacijo.
 • Uporaba strateških pogajalskih gambitov: Naučite se prepoznati, uporabljati in braniti se proti različnim pogajalskim taktikam.
 • Akcijski načrti za izboljšanje: Ob zaključku delavnice boste oboroženi z jasnimi koraki za izboljšanje vaših pogajalskih veščin.
Veščine prepričevanja

Veščine prepričevanja niso več zgolj domena prodajalcev ali voditeljev. V današnji digitalni dobi, ko vsaka beseda šteje, so postale ključne za vsakega posameznika. V tem treningu se poglobimo v umetnost in znanost prepričevanja, s poudarkom na pristopih, ki spodbujajo vzajemno korist in gradnjo zaupanja.

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?
Ključne koristi TRENINGA
 • Razumevanje temeljnih načel prepričevanja in njihova praktična uporaba.
 • Metode za učinkovito vzpostavitev zaupanja in sodelovanje s sogovornikom.
 • Praktične vaje in simulacije, ki osvetlijo, kako načela delujejo v resničnem svetu.
 • Strategije za uspešno zaključevanje pogovorov in spodbujanje odločitve.
 • Priložnost za razmislek, analizo in izboljšanje lastnih veščin prepričevanja.
Ključni POUDARKI TRENINGA
 • Odkrivanje 7 ključnih dejavnikov prepričevanja, od simpatičnosti do perspektive.
 • Strategije za uspešno vzpostavitev in vzdrževanje zaupanja v vsaki fazi komunikacije.
 • Veščine za usmerjanje sogovornika k sporazumni rešitvi ali odločitvi.
 • Uporaba načela pomanjkanja in nasprotja za ustvarjanje dodatne vrednosti in spodbujanje akcije.
 • Igre vlog in praktični primeri, ki omogočajo takojšen prenos naučenih veščin v prakso.
 Še vedno niste prepričani?   

Potem se obrnite na nas in se dogovorite za posvetovanje. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagala pri vseh nejasnostih in vprašanjih!