Scroll Top
Vodenje
Učinkovito vodenje sestankov

V času digitalne dobe, ko se odločitve sprejemajo v hitrem ritmu, je učinkovito vodenje sestankov ključnega pomena za produktivnost in uspešnost vsake organizacije. Program “Učinkovito vodenje sestankov” ponuja inovativne pristope in orodja, ki pripomorejo k bolj strukturiranemu, ciljno usmerjenemu in produktivnemu sestanku, zmanjšanju izgubljenega časa in boljši medosebni dinamiki.

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?
Predpriprava: Analiza “Indeks izgubljenega časa na sestankih”.

Vsi udeleženci izpolnijo spletno anketo in ocenijo, koliko časa je izgubljenega na njihovih sestankih. Na osnovi dobljenih rezultatov se prilagodi vsebina treninga.

KLJUČNE KORISTI TRENINGA
 • Optimizacija časa. Zmanjšanje izgubljenega časa na sestankih z uporabo indeksa izgubljenega časa.
 • Osebna prilagoditev. Analiza specifičnih sestankov in prilagoditev vsebine treninga glede na potrebe udeležencev.
 • Praktične veščine. Poglobljeno razumevanje različnih vrst sestankov, orodij za pripravo in vodenje ter obvladovanje izjemnih okoliščin.
 • Učinkovito komuniciranje. Usposabljanje za jasno komunikacijo, usmerjanje razprave in spodbujanje k razpravi.
 • Dolgoročne izboljšave. Akcijski načrti in orodja za trajne izboljšave v pristopu k vodenju sestankov.
POUDARKI TRENINGA
 • Zakaj sestanki. Razumevanje pomena, namena in ciljev različnih vrst sestankov.
 • Orodja za pripravo in vodenje. Učenje o povabilu na sestanek, pravilih obnašanja, vlogah in odgovornostih ter drugih ključnih orodjih.
 • Model “KANU”. Integrirana metoda za učinkovito vodenje sestankov, ki vključuje veščine komunikacije, usmerjanje razprave in časovno disciplino.
 • Obvladovanje težavnih udeležencev. Strategije in pristopi za ravnanje s težavnimi udeleženci in zagotavljanje produktivnosti.
 • Zasledovanje uspeha. Ponovna analiza učinkovitosti sestankov, benchmarking in priporočila za izboljšanje.
Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?
Učinkovito delegiranje

Uspeh vodje se skriva v zmožnosti učinkovitega delegiranja. Z ustreznim delegiranjem nalog ne le optimiziramo delovne obremenitve, ampak spodbujamo tudi rast in razvoj sodelavcev. V tem treningu se naučite, zakaj je delegiranje ključno za vas in vaše podjetje, kako pravilno delegirati in spremljati izvedbo nalog ter kako zagotoviti, da so cilji doseženi.

KLJUČNE KORISTI TRENINGA
 • Razumevanje pomena in koristi delegiranja za posameznika, sodelavce in podjetje.
 • Naučite se učinkovitih metod in tehnologij za delegiranje ter nadziranje izvedbe nalog.
 • Spodbujanje sodelavcev k prevzemanju odgovornosti in zagotavljanju potrebne podpore.
 • Praktično usmerjena delavnica z resničnimi primeri za boljše razumevanje in uporabo v praksi.
 • Akcijski načrt za takojšnjo implementacijo naučenega v vašem delovnem okolju.
Ključni POUDARKI TRENINGA
 • Zakaj delegirati. Razkrivanje ključnih koristi in izdelava osebne tabele za delegiranje.
 • Faze postopka delegiranja: priprava, dodelitev naloge, spremljanje, upravljanje z ovirami in povratna informacija.
 • Prevzemanje odgovornosti. Metodologije in pristopi za spodbujanje sodelavcev k prevzemu odgovornosti za delegirane naloge.
 • Analiza praktičnih primerov. Poglobljena analiza in trening razgovorov ob delegiranju nalog.
 • Akcijski plan. Konkretni koraki za implementacijo naučenega in izboljšanje vaših veščin delegiranja po koncu usposabljanja.
 •  
Vodja kot coach

Coaching je eden izmed ključnih pristopov v sodobnem vodenju, ki vodjem omogoča, da sodelavce podprejo, vodijo in spodbujajo v razvoju. Skozi ta trening boste razumeli pomen coachinga, spoznali model GROW in se opremili z veščinami učinkovitega coacha.

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?
Ključne koristi TRENINGA
 • Razumevanje vloge in pomena coachinga v sodobnem vodenju.
 • Seznanitev z orodji in tehnikami za uspešno izvajanje coachinga.
 • Spoznavanje veščin in tehnik za postavljanje pravilnih vprašanj po modelu GROW in aktivno poslušanje.
 • Sposobnost oblikovanja in sledenja akcijskim načrtom.
 • Povečanje samozavesti pri vodenju coaching razgovorov in spodbujanje rasti sodelavcev.
Ključni POUDARKI TRENINGA
 • Profil uspešnega coacha: kombinacija znanja, veščin in osebnostnih lastnosti.
 • Trikotnik coachinga: dvig zavedanja, prevzemanje odgovornosti in spodbujanje samostojnosti.
 • Model GROW: strukturiran pristop h coaching razgovorom za maksimalno vključenost in uspešnost.
 • Ključne veščine coacha: od postavljanja vprašanj in poslušanja do oblikovanja empatije.
 • Priprava in zasledovanje akcijskih načrtov za zagotavljanje kontinuiranega razvoja in napredka.
Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?
Učinkovito podajanje povratne informacije

V življenju in poslu je povratna informacija ključna za rast in izboljšave. Učinkovito podajanje povratne informacije je umetnost, ki omogoča boljše medosebne odnose, produktivnost in profesionalni razvoj. V tem treningu boste razumeli pomen povratne informacije, kako jo pravilno podati in sprejeti ter spoznali prihodnjo informacijo, ki odpira nove horizonte komunikacije.

Ključne koristi TRENINGA
 • Razumevanje vloge in pomena povratne informacije v profesionalnem okolju.
 • Oprema z orodji in tehnikami za učinkovito podajanje in sprejemanje povratne informacije.
 • Razumevanje in uporaba »modela SBI« za konstruktivno komunikacijo.
 • Spoznavanje koncepta prihodnje informacije (feedforward) in njene ključne prednosti.
 • Povečanje samozavesti v kritičnih razgovorih in spodbujanje odprte komunikacije.
POUDARKI TRENINGA
 • Štirje osnovni tipi povratne informacije in njihov vpliv na posameznika.
 • Model SBI: strukturiran pristop k podajanju povratne informacije.
 • Ključni koraki sprejemanja povratne informacije.
 • Prihodnja informacija: revolucionarni pristop k feedbacku osredotočen na prihodnost.
 • Praktične vaje in primeri za utrjevanje znanja in veščin v realnih scenarijih.
 Še vedno niste prepričani?   

Potem se obrnite na nas in se dogovorite za posvetovanje. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagala pri vseh nejasnostih in vprašanjih!