Scroll Top
Coaching

Coaching je partnerski proces, ki posameznikom omogoča odkrivanje in razvoj lastnih potencialov ter spodbuja osebno in profesionalno rast. Z metodami, ki spodbujajo refleksijo in učinkovitost, coaching pomaga posameznikom prepoznati in presegati ovire, optimizirati svoje veščine in doseči zastavljene cilje. Gre za potovanje samospoznavanja, učenja in delovanja.

»Ne morete napredovati, če nimate svojega coacha. Če ste vodja, potem ste tudi coach.«
Jack Welch, avtor in nekdanji direktor General Electrics

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?
Zakaj coaching?  Ključne koristi:
  • Povečano zavedanje: poglobljeno razumevanje in zavedanje lastnih osebnostnih značilnosti, prednosti in slabosti.
  • Izkoriščanje potenciala: aktivacija in razvoj osebnih kompetenc za maksimiranje lastnega potenciala.
  • Povečana produktivnost: dvig produktivnosti in učinkovitosti s pomočjo prilagojenih strategij in tehnik.
  • Izvedba v praksi: prenos naučenih veščin v realno okolje in vsakodnevne situacije.
  • Izboljšana samozavest: dvig samozavesti skozi prepoznavanje in priznavanje osebnih dosežkov ter stalno povratno informacijo.
POUDARKI coachinga:
  • Individualizirana priprava: prilagojena vsebina coachinga, oblikovanje pogodbe in po potrebi analiza osebnostnih in poslovnih profilov za celovito razumevanje posameznika.
  • Poudarek na samostojnem učenju: priporočila za nadaljnje izobraževanje in samostojno učenje s pomočjo knjig, člankov, avdio/video materialov in tedenskih izzivov.
  • Strukturirani akcijski načrt: jasna definicija ciljev, metod in časovnega okvira za izvajanje akcijskih korakov na vsakem coaching srečanju.
  • Upoštevanje mednarodnih standardov: izvajanje coachinga in mentorstva po priznanih standardih Mednarodne Coach Federacije (ICF).
  • Spremljanje napredka: pregled in ocena posameznih korakov kot celotnega coaching procesa, vključno s spremljanjem napredka, podajanjem povratnih informacij in korigiranjem ukrepanja.
 Še vedno niste prepričani?   

Potem se obrnite na nas in se dogovorite za posvetovanje. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagala pri vseh nejasnostih in vprašanjih!