Analize

Odkrivanje prednosti in slabosti

Persolog osebnostni profil


Na osnovi vprašalnika ugotovimo kje so prednosti ter področja za rast in svetujemo kako ravnati na delovnem mestu za dosego najboljših možnih rezultatov, kako učinkovito komunicirati s sodelavci in strankami ter kako se uspešno pogajati.


Odkrijte svoje prednosti in slabosti


persolog® osebnostni profil je ena izmed najbolj razširjenih, znanstveno dokazanih analiz, ki meri vedenjska nagnjenja in preference. Velja za enega izmed najbolj natančnih in razumljivih modelov za razlago človekovega vedenjskega odziva in razumevanje vzorcev osebnosti.

persolog® osebnostni profil je orodje, ki je oblikovano tako, da pomaga ljudem raziskati osebnost in vedenjski tip tako, da lahko bolje razumejo sebe in druge. Vsak posamezni profil temelji na kombinaciji naslednjih štirih osnovnih vedenj:

 1. Dominantnost: težnja po nadzoru, doseganju rezultatov. Osnovni namen je premagati.
 2. Iniciativnost: težnja po prepričevanju, po izražanju, po »biti slišan«. Osnovni namen je prepričevati.
 3. Stanovitnost: težnja po stanovitnosti in stabilnosti. Osnovni namen je podpirati
 4. Korektnost: težnja po pravilnosti, gotovosti in varnosti. Osnovni namen je biti natančen.

Želim opraviti brezplačno analizo osnovnega vedenjskega stila DISK.

Raziskave kažejo, da najbolj uspešni ljudje poznajo svoje prednosti in slabosti. Poznavanje svojega osnovnega vedenjskega stila vam pomaga, da prepoznate prave priložnosti, na pravi način in ob pravem času in da dobite rezultate, ki jih želite.

Koristi uporabe persolog® osebnostnega profila:


 • poznavanje lastne motivacije in motivacije sodelavcev
 • učinkovitejša komunikacija
 • večje razumevanje in toleranca do različnosti
 • uspešno umeščanje ljudi na delovna mesta (selekcija novih, testiranje obstoječih zaposlenih)
 • oblikovanje uspešnih timov
 • ustrezen pristop do strank
 • zmanjšanje stresa zaposlenih

Analiza 360°


Zaposleni izpolnijo vprašalnik na osnovi katerega pripravimo poročilo o njihovem odnosu do dela, do sodelavcev, do nadrejenih in podrejenih. V poročilu so zajete tudi kompetence, vrednote in cilji podjetja.


Najboljši in najbolj objektiven način dajanja strukturirane povratne informacije vašim zaposlenim


 • neposredno nadrejeni
 • sodelavci s katerimi zaposleni sodeluje na istem nivoju, člani timov
 • podrejeni
 • zunanje stranke ali dobavitelji
 • družina, prijatelji …

Vse ocene se združijo v skupno sliko. Posameznik ima vedno omejen pogled, več ljudi pa omogoči bolj natančno in celovito sliko.


Prilagodljivost naše rešitve


Gre za spletno orodje oblikovano tako, da zadovoljuje številne potrebe in možne uporabe potrebne za izboljšanje osebne učinkovitosti in produktivnosti. Uporabite lahko svoje 360˚ vprašalnike ali že splošna, vnaprej pripravljena vprašanja. Na voljo smo vam, da pomagamo pripraviti vaše 360˚ vprašalnike, ki se nanašajo na vaše specifične kompetence. Vaša analiza lahko vključuje poljubno število vprašanj in do 14 različnih ocenjevalcev (ne zaračunavamo po številu ocenjevalcev). Anonimnost vključenih v analizo je zagotovljena. Po opravljeni analizi prejmete izčrpno poročilo (30-50 strani).

Možnosti uporabe: za oceno vodstvenih in menedžerskih kompetenc in prodajnih veščin.


Koristi uporabe Analize 360˚:


 • Prejmete stroškovno učinkovito povratno informacijo
 • Vzpodbuja in izboljšuje posameznikovo in skupinsko delovno uspešnost
 • Zmanjšuje ali odpravlja ovire, ki preprečujejo ustvarjalnost in inovativnost
 • Meri posameznikov in organizacijski razvoj skozi čas
 • Pomaga bolje razumeti prednosti in slabosti posameznika
 • Pokaže na katerih področjih in veščinah potrebujejo vaši zaposleni nadaljnji razvoj
 • Izboljšuje komunikacijo na nivoju celega podjetja/oddelka, še posebej pa med vključenimi v analizo
 • Spodbuja osebni razvoj in osebno mojstrstvo, ki je ključ do medosebne učinkovitosti

Inventar polne angažiranosti


Ugotovite, kako učinkovito upravljate s svojo energijo na fizičnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem nivoju.

Ocenite svoje veščine upravljanja z energijo. Ta povratna informacija meri vašo odpornost na delovnem mestu in v privatnem življenju. Priskrbi vam povratno informacijo o tem, kako sami vidite svoje vedenje na vseh štirih energijskih dimenzijah in kako ga vidijo ljudje okoli vas: vaš nadrejeni, vaši sodelavci, vaši podrejeni in vaši družinski člani.


Naš pristop vključuje celotno telo


Fizično telo: zdravje in vitalnost zaposlenih. Osnova vsega in pogosto spregledana kompetenca. Kako učinkovito vaši sodelavci upravljajo s svojo energijo na fizičnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem nivoju? Analiza inventar polne angažiranosti vam da odgovor na ta vprašanja.

Veščinski del: daje odgovor na KAJ? Kaj znajo vaši zaposleni; katera znanja in veščine uporabljajo.

Osebnostni del: daje odgovor na KAKO? Kako oseba razmišlja, se obnaša in čustvuje. Pri tem si pomagamo s persolog osebnostnim profilom.

Naravnanost: daje odgovor na ZAKAJ? Zakaj oseba dela to, kar dela; kaj jo žene in motivira. kakšne so vrednote, prepričanja in motivi vaših zaposlenih.


Koristi, ki vam jih prinaša:


 • Spoznate vaš sedanji nivo angažiranosti pri delu in v privatnem življenju
 • Spoznate svoj nivo negativnega stresa ali neravnotežja v primerjavi z drugimi.
 • Seznanite se s točno določenimi ukrepi, ki vam pomagajo doseči bolj polno angažirano življenje doma in na delovnem mestu.
 • Pomaga vam sprejeti pomembne odločitve, kam usmeriti vaše napore za uvajanje novih tehnik upravljanja z energijo

Na podlagi povratne informacije Inventarja polne angažiranosti boste razumeli:


 • Vašo energetsko kapaciteto pri vsaki od štirih dimenzij: fizični, čustveni, mentalni in duhovni
 • Kako vas vidijo drugi in kje so te razlike odločilne?
 • Prepreke, ki trenutno ogrožajo vašo delovno uspešnost
 • Ključne “mišice”, ki jih morate trenirati, da bi povečali kapaciteto in dosegli polno angažiranost
 • Področja na katera se morate osredotočati, da bi zgradili primerne rituale, ki bodo vzpodbujali vrhunsko delovno uspešnost.

Želim opraviti brezplačno analizo osnovnega vedenjskega stila DISK.

Raziskave kažejo, da najbolj uspešni ljudje poznajo svoje prednosti in slabosti. Poznavanje svojega osnovnega vedenjskega stila vam pomaga, da prepoznate prave priložnosti, na pravi način in ob pravem času in da dobite rezultate, ki jih želite.

Prijavite se na brezplačne novice in spremljajte najnovejša spoznanja na področjih vodenja, prodaje, coachinga, timskega dela in upravljanja z energijo.

Prijava na brezplačne ProAktivne novice

Prijavite se na brezplačne novice in spremljajte najnovejša spoznanja na področjih vodenja, prodaje, coachinga, timskega dela in upravljanja z energijo.
Prijava na brezplačne ProAktivne novice