Scroll Top

STANOVITNI vedenjski tip

Moto: Poglejte, kako me imajo radi.

Stabilnost in varnost

Stanovitni vedenjski tipi radi delajo v sproščenem, prijaznem okolju, kjer so ljudje pripravljeni sodelovati ter kažejo spoštovanje in hvaležnost. Tudi sami so sproščeni, preprosti, umirjeni tako golobv vedenju kot tudi v izgledu. Delo v harmoničnem okolju, brez konfliktov in stabilnost jim je zelo pomembno. Njihov cilj je vzdrževati stabilno okolje, zato ne marajo pretiranih sprememb. Raje se osredotočajo na poznano, obstoječe, čeprav bi jih lahko nekaj novega zanimalo. Tveganje je beseda, ki se je izogibajo, če se le da. Raje vztrajajo v sedanji situaciji ali jo celo vzdržujejo, četudi ni najboljša, kot da bi se soočali s tveganjem pred neznanim.

HIGH-S_24Osredotočajo se na grajenje odnosa in zaupanja. Njihov cilj je dolgoročni osebni odnos: »Ni pomembno ali zmagaš ali izgubiš, pomembno je prijateljstvo in razumevanje.« Če preveč pritiskate nanje ali ste agresivni, jih to močno odbija. So zelo potrpežljivi in pogosto vidijo probleme ali skrbi kot rešljive.

Najraje imajo zmeren delovni tempo. Radi vidijo, da so jim poznani vsi koraki in bodo počakali, da dobijo vsa navodila preden se lotijo dela. Če teh navodil ne dobijo ali le-ta niso popolna, lahko naloga ne bo narejena. Radi delajo stvari od začetka do konca. Lahko si celo ne bodo ogledali filma, če niso ujeli začetka.

Odpor do sprememb

Potreba po stabilnosti in strukturi je povezana tudi z njihovim odporom do sprememb. Bojijo se sprememb in slabe organizacije. Zato jih lahko že manjše spremembe v njihovem načinu dela vržejo iz tira, pod stresom pa so v vsakem primeru. Ker se bojijo nenadnih sprememb, jih stalno sprememba kaj sedajmalo skrbi, kaj bi se lahko zgodilo. Splošna skrb je, da bi lahko bila ta sprememba, to neznano, še bolj neznosno kot to, kar je sedaj.

Spremembe morajo načrtovati. Kadar uvajate spremembe in so vključeni stanovitni ljudje, je dobro, da vse načrtujete naprej. Jasno jim je potrebno povedati, zakaj ta sprememba, kaj bo potrebno narediti, kako bomo to naredili. Poleg tega je dobro odgovoriti še na vprašanje, kaj če se bo zgodilo kaj nepredvidljivega; kako bomo takrat odreagirali. Pri opisu tega, kaj in kako je nekaj potrebno drugače narediti, priporočamo, da jim pokažete podobnosti z določeno nalogo, rutino, ki jo že obvladajo. Poudarite, da je zadeva podobna kot tista, ki jo že obvladajo, podoben sistem, kjer so potrebne samo manjše prilagoditve. Poleg tega jim dajte še zagotovila, da jim boste pomagali, če vas bodo potrebovali.

Prednosti in slabosti

Stanovitni ljudje so verjetno tisti s katerimi je najlažje shajati. Radi imajo stabilne odnose, ki ne ogrožajo nikogar, še najmanj njih same. So prijateljski in potrpežljivi. Vzamejo si čas za naloge in ljudi. Stvari radi načrtujejo in jih potem tudi skladno s planom izvedejo. Imajo težave kako povedati nekaj, kar jim ni všeč ali da se z nečem ne strinjajo. Izgleda tako kot da so zadovoljni in stvari sprejemajo, čeprav na znotraj niso najbolj zadovoljni ali se ne strinjajo. Izogibajo se neposrednemu soočanju. To lahko mogoče bolj asertivni tipi izkoristijo in »izsilijo« njihovo soglasje. Če se to prepogosto dogaja, se lahko začnejo nabirati zamere. Ker so stanovitni zelo tolerantni, mogoče zamere niti ne bodo povedali. V takem primeru se to lahko odrazi na njihovem zdravju. V primeru, da je tega preveč, da pride kaplja čez rob, je reakcija lahko zelo burna.

Bodite pozoren opazovalec

Pozorno jih opazujte, da se izognete nerazumevanju in sporom. Stabilne osebe so v nasproti s prepričanjem drugih, ki jih imajo za flegmatične, zelo čustvene. Kako to, boste rekli, ko pa izgledajo tako mirno? Imajo prirojeno sposobnost zamaskirati, prikriti svoja čustva. Ker so na dober opazovaledznotraj tako čustveni, tega ne pokažejo, ker bi drugi lahko to imeli za ranljivost. Ne glede na to ali gredo skozi resne življenjske probleme ali so zadeli na lotu, verjetno tega ne boste vedeli, če oni tega ne želijo. Svojih čustev ne nosijo na rokavu, težko jih beremo. Ne priporočamo, da se z njimi igrate igre, kjer je dobro blefirati, kot sta npr. poker ali lažnivec. Če niste tudi stabilni tip, boste verjetno na slabšem. Kaj je dobro pri tem, da znajo prikriti čustva? Četudi gredo lahko skozi težke čase, njihov tim tega ne bo občutil ali niti vedel in lahko še zmeraj dobro funkcionira. Slaba stran tega pa je, da se ne-izražanje čustev navsezadnje nekje izrazi, kar pa lahko vpliva na njihovo fizično in mentalno zdravje.

Lojalnost

Ljudje s stabilnim vedenjskim stilom služb ne menjajo pogosto. Njihova preferenca je, da ostanejo z enim podjetjem dokler je le mogoče. Vztrajajo tudi ko gre podjetju slabo. Glavna razloga, zakaj ostaja v dolgoročni poslovni ali zasebni zvezi, sta varnost in harmonija. Če je to zagotovljeno, potem so stabilni pripravljeni marsikaj narediti, da se to vzdržuje. Radi oblikujejo dolgoročne odnose tako z družino, kot tudi s prijatelji, društvi in predvsem z delovnim timom. Dobro delajo kot člani tima in znajo shajati ter koordinirati svoje aktivnosti z drugimi. Težijo k ohranjanju statusa quo, ker ne marajo nenadnih in nepričakovanih sprememb.

Vzemite si čas

Stabilni vedenjski tip bolj kot katerikoli drugi tip teži k večji varnosti in mirnosti v življenju. Delujejo prijazno in sodelovalno. Redko zapadajo v čustvene ekstreme kot so pretirana jeza, pretirano navdušenje ali evforija, kot se to dogaja npr. iniciativnim. Stabilni so na vseh nivojih in pri njih redko pride do čustvenih vrhuncev in padcev. Če pa že, je v ozadju verjetno močan razlog in takrat bolje, da ste previdni in pozorni. Izbruh ni bil le zaradi lepšega ali zaradi tega, da bi delali dramo; stvari so se preprosto nabrale in jih je preveč – tudi za njihovo tolerantnost. Vse to kaže njihovo visoko notranjo potrebo po umirjenosti in uravnoteženosti.

Zaključevanje nalog

Zaradi svoje vztrajnosti in potrpežljivosti lahko opravljajo tudi rutinska dela, ki jih drugi ne zmorejo. Pri nalogi ali projektu ostanejo dalj časa ali vsaj toliko, dokler ne dobijo konkretnih rezultatov ali naloge ne zaključijo. Stetig_24Poznani so po tem, da metodično napredujejo ne glede na ovire, ki so pred njimi. Nase pogosto prevzamejo tudi delo drugih, še posebej, če se to zdi drugim pretežko. Kot vodja ima stabilna oseba lahko probleme z delegiranjem, tako da pogosto vztraja pri dokončevanju nalog še dolgo potem, ko so drugi že odšli domov. Delo si pogosto nosijo domov. Njihova močna težnja po zaključevanju lahko postane njihovo prekletstvo.

Dokončevanje nalog, projektov je ključno za ljudi stabilnega vedenjskega tipa. Z drugimi besedami mora jim biti omogočeno zaključiti kar začnejo. Začeti več projektov ali nalog in jih pustiti nedokončane je stresno za njih. Idealno za njih je, da imajo nekaj nalog in dovolj časa, da jih zaključijo, preden gredo naprej. Žongliranje z več projekti je za njih stresno. Od vseh vedenjskih tipov imajo največjo sposobnost opravljati ponavljajoča, rutinska dela. Ko enkrat padejo v rutino, lahko vztrajajo skoraj neskončno dolgo. Ni nujno, da bodo v tem uživali, vendar ker pogosto razvijejo dobre delovne navade, imajo zavest, da je delo potrebno opraviti.

Dobri poslušalci

Poslušanje je za njih naravno. Tudi ko jih prekinete vas gledajo v oči, počakajo in poslušajo naprej. Kot dobri poslušalci se dobro znajdejo v poklicih, kjer je pomembno poslušanje in good listenerreševanje problemov. Ker imajo dobre sposobnosti logičnega razmišljanja, kaj hitro postanejo pomemben član tima.

Zaradi svoje ne-izstopajoče narave in sprejemanja drugih delujejo nevpadljivo. So skromni in ne želijo pretirano izstopati. Pogosto jim je prav nerodno, ko morajo govoriti o sebi in o svojih dosežkih. Težko se pohvalijo, ali kot bi rekli, nočejo ali ne znajo dobro trobiti v svoj rog. Zamerijo pa, če se nekdo začne hvaliti z njihovimi rezultati. Če so sodelovali v projektu, timu ali nalogi, želijo, da se njihove dosežke pohvali.

Kako jih motivirati

Če jih želite motivirati, potem jim dajte čas, da dosežejo metodične rezultate. Dajte jim čas in postavite jasne prioritete, katere naloge morajo biti do kdaj narejene. Pomembno pri tem je, da jim natančno delegirate naloge oz. razložite spremembe v postopkih ali načinih dela. Vključite jih v proces planiranja. Radi delajo v paru ali timu. Poskrbite za dobro vzdušje v timu in da redno dobijo priznanje za svoje delo. Predvsem pa poskrbite, da se bodo počutili varne.

Povečanje učinkovitosti

Za povečanje učinkovitosti se morajo navaditi hitrejšega sprejemanja in tudi uvajanja potrebnih sprememb. Potruditi se, da stvari delajo malo drugače, da gredo izven rutine; razvijanje in uporabo tehnik ustvarjalnega razmišljanja. Trenirati morajo kako hitreje izraziti svoje stališče; načrtno se odločiti, da bodo prvi spregovorili na sestanku ali delavnici. Ko je potrebno, tudi odločno opozoriti in/ali disciplinirati neodgovorne sodelavce. Biti dosleden do upoštevanja rokov, jih včasih namerno skrajšati in to zahtevati od drugih. Potruditi se, da hitreje zaključijo začete naloge in da mogoče od časa do časa delajo na več projektih naenkrat.

Kako prepoznati pisarno stabilne osebe

Pisarna daje občutek domačnosti in topline. Verjetno so prisotne rože in zelene rastline, ki dajejo pridih narave. Oprema nakazuje sproščenost, zračnost, umirjenost in prijaznost. Sedežni red je odprt, neformalen in prirejen tako, da omogoča vzpostavljanje kontaktov. Pogosto ima posebno mizo za srečanje in ko vas sprejme, se usedeta za to mizo. Na mizi ima najverjetneje družinske slike. Na stenah lahko visijo dodatne družinske in skupinske slike. Lahko ima obešene tudi slogane, spominke iz potovanj.

V spodnji tabeli je povzetek ključnih značilnosti stanovitnega vedenjskega tipa in kako se jim morate prilagoditi, če želite dobiti rezultate.

 

Osnovne značilnostiZato morate
Skrbi jih stabilnostPokažite kako vaše ideje zmanjšujejo   tveganje in zagotavljajo stabilnost
Izogibajo se tveganju in spremembamPohvalite jih za njihovo vztrajno   dokončanje projektov
Razmišljajo logičnoPokažite vaš logični način   razmišljanja, bodite sistematični
Hočejo dokumentacijoPriskrbite dokaze in dejstva
Želijo vedeti kakoPredstavite jim recept: korak za korakom;   priskrbite navodila ali jih peljite skozi postopek
Hočejo, da drugi opazijo njihovo   potrpežljivo vztrajnostPokažite resnično zanimanje zanje in   jim dajte priznanje
Ne marajo konfliktovBodite ne-agresivni
Iščejo umirjenosti in mirOmogočite jim, da delajo v umirjenem   okolju in pomagajo drugim
Uživajo v timskem deluVključite jih v projekte, skupinsko   delo ter priskrbite sproščeno, prijateljsko atmosfero
Hočejo iskreno povratno informacijoRedno se z njimi srečujte in   preverjajte napredek, dajte umirjeno in iskreno povratno informacijo
Dajte jim   priznanjePohvalite njihove prispevke in njihovo   preprostost, nezahtevnost; pokažite, da cenite tako njih kot njihov prispevek

 

Viri:

Friedbert Gay, Lothar Seibert: Behaviour Blueprint, persolog publishing, Remchingen 2013

Tony Alessandra: The Platinum Rule, Warner Books, New York 1996

Jason Hedge: Disc Training Workbook, Disc-U.org, California 2013

Julie Straw: The 4-dimensional Manager, Beret Koehler Publishings, San Francisco 2002

Dodaj komentar

Podobni članki