Scroll Top

Kako izboljšati upravljanje svoje energije in energije sodelavcev

»Upravljanje z energijo, ne s časom, je ključ do vrhunskih rezultatov!«

Jim Loehr, avtor knjige Energija uspeha

 Energijska kriza

Danes se bolj kot kdaj koli prej srečujemo z energijsko krizo, pri čemer mislim človeško energijsko krizo. Posledice finančne krize, z manj narediti več, preobremenitve z delom, potreba in pričakovanja po tem, da ste dosegljivi 24/7 in vedno večja pričakovanja strank zahtevajo, da zaposleni, še posebej vodilni, vlagajo izjemne količine svoje energije. Ta energija pa ni neomejena!

Zaposleni so pri svojem delu pod nenehnimi pritiski. Oboroženi z mobilnimi telefoni, dlančniki, prenosniki in drugimi pripomočki, z največjo vnemo razporejajo svoj čas, manjka pa jim energijskih rezerv za kakovostno izpeljavo premnogih načrtov. Vrednota upravljanja s časom je v celoti izčrpana. Vodje in zaposleni so primorani biti ves čas produktivni, vendar izgorevajo zaradi pomanjkanja nečesa, kar je vir vsega – svoje energije. Zavestno si sicer jemljejo čas za stvari, katere so zanje resnično pomembne (kot npr. družina), vendar so pogosto nezmožni v tem uživati, ker jim zmanjkuje energije. Večina zaposlenih redko resno razmišlja o upravljanju z lastno energijo. Koliko bolj produktivni, vključeni in učinkoviti bi lahko postali, če bi se naučili novih veščin upravljanja z energijo?

MOČ POLNE ANGAŽIRANOSTI

Primerjava vrhunskega športnika in vrhunskega poslovneža

Pri tem si lahko pomagamo z zgledom, ki nam ga dajejo vrhunski športniki. Česa se od njih lahko naučimo? Vrhunski športniki se zavedajo, da je njihova energija, še posebej fizična kondicija in mentalna čvrstost, ključna za uspeh. Ob zanimivi primerjavi boste ugotovili, da so potrebe po energiji pri poslovnežih pravzaprav večje kot pri vrhunskih športnikih. Noriaki KasaiKariera vrhunskega športnika traja v povprečju 10 – 15 let (včasih je bila občutno krajša, današnja spoznanja o upravljanju z energijo pa so jo občutno podaljšala; tako v nekaterih športih vidimo že tudi več kot 20-letne uspešne kariere – spomnite se japonskega skakalca Noriakija Kasaija, ki je pri 41 letih in sedmih mesecih postal najstarejši zmagovalec tekme svetovnega pokala). Kariera vrhunskega poslovneža pa lahko traja tudi več kot 40 let. Vrhunski športniki trenirajo v povprečju 4-6 ur dnevno in za to porabijo 90 ali več odstotkov svojega časa, medtem ko vrhunski poslovneži delajo 10-12, celo 14 ur na dan in se usposabljajo manj kot 5% svojega časa. Poleg tega si vrhunski športniki privoščijo še nekaj tedenski, včasih kar nekaj mesečni odmor med dvema sezonama, da se regenerirajo. Težko si predstavljam vrhunskega poslovneža, ki bi si vzel več kot nekaj tedenski počitek. Torej, kdo ima večje potrebe po energiji?

 Posledice napake

Poglejmo si še en po mojem mnenju ključni del te primerjave. Kaj se zgodi, če je vrhunski športnik neuspešen, kar pomeni, da v danem trenutku ni dobro upravljal s svojo energijsko kapaciteto? Izgubi finale, se ne kvalificira v naslednji krog? stressed surgeonRazočaranje pri njem je seveda veliko kot tudi verjetno razočaranje v timu in pri sponzorjih, ki ga podpirajo. Možna je izguba kakšnega sponzorja, kar seveda dotičnega tekmovalca in njegov tim boli. Kakšnih večjih, širših posledic pa ni. Sedaj si predstavljajte vrhunskega menedžerja, politika ali kirurga, ki zaradi utrujenosti, slabega upravljanja z energijo naredi napako. Posledice te napake so lahko usodne za posameznika pri kirurgu, za celo podjetje in številne zaposlitve pri menedžerju in za celo nacijo pri politiku. Torej, kdo bi moral še posebej skrbeti za svojo energijo?

Primarne in sekundarne kompetence

Obstajata dve vrsti veščin, če želimo biti uspešni na določenem področju, ki sta neločljivo povezani in imajo medsebojni vpliv. Ena vrsta veščin je bolj vidna, druga pa obsega niz notranjih veščin, ki so lahko še bolj pomembne kot vidne. Vidne bomo zaradi tega, ker jim največkrat posvečamo največ pozornosti, imenovali primarne veščine. Če dam primera iz dveh velikih tekmovanj, ki trenutno potekata: kako udariti z loparjem, kako brcniti žogo? V poslovnem svetu so primarne veščine: umetnost javnega nastopanja, pogajanje, priprava bilanc, analiziranje proračuna ipd. Večina treningov se osredotoča prav na te primarne veščine, ki so vidne in nas zaradi tega hitro lahko zavedejo. Djok_2607321bPogosto jim pripisujemo tudi preveč pozornosti oz. bolje rečeno, pripisujemo premalo pozornosti podpornim veščinam, ki jih bomo imenovali sekundarne kompetence, med katerimi so vzdržljivost, trdnost, prožnost, samodisciplina, samo-nadzor in osredotočenost. Če dobro pomislite, bi se morali več posvečati prav tem skritim, sekundarnim kompetencam, ki so največkrat odgovorne za dobro izvajanje primarnih kompetenc. Športnik, ki je osredotočen, miren in trden zaradi dobrega upravljanja z energijo, ima večjo verjetnost, da bo uspešno izvedel najstrožjo kazen ali bil uspešen v podaljšani igri, ko se odloča tekma. Osredotočanje na povečanje teh sekundarnih kompetenc omogoča tako športnikom kot poslovnežem izkoristiti njihove talente in veščine (primarne kompetence) in doseči res vrhunske rezultate. To pomeni upravljanje z energijo na vseh štirih energijskih nivojih: telesnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem. Je v poslovnem svetu kaj drugače?

Piramida uspešnosti v poslovnem svetu

Uspeh v poslovnem svetu je vse prevečkrat viden samo kot posledica čiste moči možganov, torej predvsem mentalne energije, intelekta in sposobnosti dobrega razmišljanja. Menim, da je največji problem večine pristopov v tem, da obravnavajo ljudi le od vratu navzgor. Pri tem povezujejo vrhunsko delo primarno le s kognitivno zmogljivostjo. V zadnjih letih je več poudarka na povezavi med čustveno inteligenco in vrhunskim delom. Nekateri teoretiki so poudarili tudi duhovno dimenzijo – kako globoke vrednote in občutek smisla vplivata na delo. Skoraj nihče pa ni namenil pozornosti vlogi, ki jo igrajo fizične zmogljivosti. Odkritja in raziskave kažejo, da mora uspešen pristop k ohranjanju vrhunskega dela povezati vse te elemente in obravnavati človeka kot celoto. Naša celovita teorija o upravljanju z energijo združuje telo, čustva, razum in duha. To hierarhijo imenujemo piramida uspešnosti (glej sliko – piramida uspešnosti). Vsaka stopnja bistveno vpliva na vse ostale, če eno zanemarimo, trpi naše delo.

Najnovejše raziskave so pokazale, da moramo za vrhunsko uspešnost uravnotežiti štiri ločene, a med seboj neločljivo povezane energije človeškega sistema. Osnova je dobro telesno počutje. Na tem sloni čustvena stabilnost, nato miselna aktivnost in sposobnost osredotočanja, na vrhu pa je občutek smisla. Idealno stanje uspešnosti – uspešnost pod pritiskom dosežemo, ko vse štiri energije delujejo skupaj.

Duhovna zmogljivost

– Skrbi za močan vir motivacije, odločnosti in vzdržljivosti

Miselna zmogljivost

– Osredotoča fizično in čustveno energijo na trenutno nalogo

Čustvena zmogljivost

– Ustvarja notranjo klimo, ki ohranja idealno stanje uspešnosti

Telesna zmogljivost

– Gradi vzdržljivost in pospešuje mentalno in čustveno obnavljanje

Piramida uspesnosti z tekstom

Piramida uspešnosti: črpajte energijo iz vseh štirih nivojev

 

Cena uspeha neuravnotežene piramide

Rekli boste, poznate veliko vrhunskih menedžerjev, ki kadijo, pijejo, so pretežki ali imajo pomanjkanje emocionalne inteligence ali čustvenih veščin in ne kažejo nekega višjega smisla za delo. Ozrite se naokoli in vam jih ne bo težko najti. Takšno življenje pogosto zahteva svojo ceno, ki jo plačajo samemu sebi, svojim družinam in podjetjem za katera delajo. Ta cena pa je lahko velika.

Naš model upravljanja z energijo smo v zadnjih 9 letih, odkar ga pri svojem delu uporabljam v Sloveniji, preizkusili na več kot 500 uspešnih posameznikih. V podjetju Human Performance Institute pa imajo več kot 30-letne izkušnje in niz vrhunskih rezultatov tako pri športnikih kot vrhunskih poslovnežih. Kot rezultat so dramatično izboljšali svojo delovno uspešnost, izboljšali so si zdravje in postali srečnejši in uspešnejši pri svojem delu.

Ko imate energijo, je vse mogoče

Z uvedbo programa Moč polne angažiranosti (več) v vaše podjetje poskrbite, da bodo vaše podjetje in vaši zaposleni postali še bolj angažirani. Polno angažirani, zdravi in zadovoljni delavci so bolj produktivni. Neangažirani zaposleni poročajo o manjšem zadovoljstvu na delovnem mestu, več bolniških, večjih frustracijah, kar predstavlja strošek tako za njih kot tudi za podjetje.

Polna angažiranost pomeni dobim-dobiš odnos za podjetje in zaposlenega. Podjetje dobi polno angažirane delavce in večjo produktivnost, zaposleni izboljšajo svoje navade upravljanja z energijo in s tem boljše zdravje, več zadovoljstva in večjo produktivnost.

Prihodnjič si bomo pogledali, kaj lahko naredite na področju telesne zmogljivosti, da boste dvignili vašo energijo na višji nivo.

 

Dodaj komentar

Podobni članki