Scroll Top

Kaj lahko naredite, da dvignete nivo zaupanja v vašem timu?

Grajenje zaupanja je dolgoročen proces. Zaupanje je kot zdravje. Kako so nas učili? Zdravje gre po vrvi navzdol in po nitki navzgor. Enako velja za zaupanje. Veliko stvari morate narediti prav, nekaj naredite narobe in izgubili ste precejšnji del zaupanja. Samo ozrite se naokoli in našli boste številne primere v vsakdanjem življenju.

 

Kaj lahko naredite za dvig zaupanja v vašem timu?

Tolstoj začne svojo znamenito pripoved: “Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina pa je nesrečna po svoje.” Temu danes pravimo kar načelo Ane Karenine, ki nas uči, da je za uspeh potrebno slediti določenim pravilom. Uspešne družine ali timi se tega zavedajo. Glede družine in tima pa bi vojvodinski sodobni filozof Djordje Balašević rekel: »Princip je isti, vse ostalo so odtenki. (Princip je isti, sve su ostalo nijanse.)« Katere aktivnosti vam priporočamo za grajenje zaupanja v timu?

 

DISK 4 kvadranti s karikaturamiProfiliranje – izboljšajte medsebojno poznavanje

Eden od načinov je poznavanje sebe in poznavanje drugih. Tu si lahko pomagate z različnimi orodji, ki vam dajo objektivno povratno informacijo o osebnosti vaših sodelavcev. Priporočamo vam persolog vedenjski profil. S pomočjo tega orodja pomagate članom tima bolje razumeti sebe in druge. Člani tima se še bolj zavedajo tega, da smo si različni, da imamo različne pristope h komunikaciji, nalogam in ljudem. Na ta način povečate toleranco v timu in sprejemanje različnosti.

Z uporabo takega orodja dobite praktičen vedenjski opis članov tima glede njihovega preferenčnega načina komunikacije, razmišljanja, čustvovanja in ukrepanja. Pri tem je potrebno poudariti, da na samih delavnicah poudarjamo, da so vsi vedenjski tipi enako pomembni, da ni eden boljši do drugega, čeprav so si lahko prav diametralno različni. Uporaba tega orodja zahteva prisotnost usposobljenega certificiranega trenerja, za kar je tudi v Sloveniji ustrezno poskrbljeno. Kot rečeno, obstaja več orodij, ki so za to primerna. Pri izbiri velja biti previden, da je orodje praktično in ustrezno znanstveno validirano kar presolog osebnostni profil vsekakor je; več o tem si lahko preberete tukaj.

 

Osebno razkrivanje

Ena izmed vaj, ki jo redno izvajam na svojih delavnicah Grajenje vodstvenega tima je vaja osebnega razkrivanja. Gre za aktivnost, ko člani tima v skupini odgovarjajo na posebej izbrana vprašanja, ki pospešujejo grajenje zaupanja. Ta vprašanja je v svoji študiji raziskal ameriški psiholog Arthur Aron.  Ugotovil je, da odgovori na ta vprašanja preverjeno zbližujejo ljudi in gradijo zaupanje v timu. Raziskavo si lahko v celoti preberete tukaj.

Vprašanja so strukturirana tako, da prispevajo k samorazkrivanju in ne samo samoopisovanju. V čem je razlika? Samoopisovanje ne gre preveč v globino in vključuje površinsko komunikacijo. Osredotoča se na stvari, kot so starost, spol, višina, vrsta dejavnosti in podobne generične informacije, ki jih lahko izveste tudi drugje, če le malo povprašate (lahko tudi dr. Googla). Samorazkrivanje pa vključuje tudi čustva, motive, osebne preference, torej bolj globoke nivoje osebnosti, kjer se gradi zaupanje. Več o tem si lahko preberete v blogu Kako od znanca do prijatelja?

 

Analiza 360 stopinj – izposodite si oči drugih

Priporočam tudi izvedbo analize 360°, ki vam pomaga, da vidite sebe skozi oči drugih. Strukturirana povratna informacija je eden od najboljših načinov za osebno ali poslovno rast in razvoj. S pomočjo te analize dobite pravo sliko o razvojnem nivoju vaših kompetenc. Uporabo tega orodja priporočamo takrat, ko je v podjetju prisotna določena stopnja zaupanja. Ta aktivnost je izmed vseh opisanih priporočil najbolj tvegana a hkrati tudi največ prinese. Vprašajte se, če je zaupanje na tako visokem nivoju, da so člani tima pripravljeni drug drugemu dati iskreno povratno informacijo. Ključno pri uporabi analize 360 stopinj je, da je ne vežemo na nagrajevanje ali ocenjevanje delovne uspešnosti. Orodje uporabite izključno kot način pridobivanja povratne informacije in kot razvojno orodje, ki zaposlenim pokaže njihove prednosti in slabosti. Povratne informacije, ki jih tako dobite, so odlično izhodišče za osebne razvojne načrte.

 

Timske aktivnosti in druženje

Razne timske aktivnosti kot so vaje na visokih ovirah (high rope courses) in podobne izkustvene aktivnosti (rafting, air soft, adrenalinski parki in podobno), ki vključujejo tudi visok nivo fizične aktivnosti, vsekakor pomagajo h grajenju zaupanja. Še posebej, če so dobro vodene in je po posamezni aktivnosti narejena tudi analiza in transfer izkušenj v vsakdanjo prakso. Splača se vložiti nekaj dodatnega časa in truda ter potem pregledati ključna spoznanja in ugotoviti kako jih bomo uporabili pri svojem delu.

 

Izboljšajte ritem

Kaj daje ritem v podjetju? Redni sestanki. Tako kot pri plesu je ritem pomemben tudi v podjetju. Pri plesu je še ena pomembna stvar, saj nekdo mora voditi; enako velja za sestanke. Morajo biti dobro vodeni, pravilno pripravljeni in v pravem ritmu; to vas lahko naučimo na naših delavnicah. Vse zgoraj opisane aktivnosti pomagajo h grajenju in dvigovanju nivoja zaupanja v timu, vendar bodo imele le kratkoročen učinek, če to ni sistemsko podprto z rednimi srečanji in spremljavo. Najboljši način so redni tedenski sestanki tima. Na njih poleg pregleda rezultatov in aktivnosti vključite tudi mehke veščine in odnose. Predvsem poskrbite za to, da boste s svojim zgledom dvigovali nivo zaupanja v timu.

Naslednjič pa, kako je pomembno, da znate uskladiti različne poglede v timu in hitro reševati konflikte. Bodite z nami v začetku maja.

 

Viri:

Rich Karlgaard: The SoftEdge; Jossey Bass, San Francisco, 2014

Travis Bradberry and Jean Greaves: Emotioanal inteligence 2.0; TalentSmart, San Diego, 2009

Patric Lencionni: The 5 disfunctions of a team; Jossey Bass, San Francisco, 2002

Dodaj komentar

Podobni članki