Scroll Top

Osebnost kot povezovalni dejavnik petih nivojev timskega uspeha

Ljudje smo kompleksna bitja in imamo različne osebnostne značilnosti, znanje, veščine in izkušnje. Vse to prinesemo v naša podjetja, organizacije in time. Osebnostni dejavnik igra eno izmed ključnih vlog v delovanju tima. Vodstveni timi imajo največji vpliv na delovanje podjetja ali organizacije in tudi širše, ker vplivajo na vse ljudi, ki jih vodijo. Energija in kultura v službi se potem prenaša tudi domov in v družbo. Kakšna kultura se bo zgradila, kakšno bo delovanje vodstvenega tima, pa je močno odvisno od osebnosti njihovih članov in upoštevanja petih ključnih konceptov.

[google_font font=”Open Sans” size=”25″ weight=”400″ italic=”0″ color=”#626262″ subset=””]Prvi nivo: grajenje zaupanja[/google_font]

Piramida timskega uspehaPiramida timskega uspeha (glej sliko, povzeto po Patrick Lencioni) nam pokaže, da je osnova za dobro delovanje kateregakoli tima, lahko rečemo tudi podjetja, zaupanje. Ko je prisotno zaupanje, se ljudje odprejo, povedo ne samo dobre stvari ampak tudi pokažejo na probleme, si pomagajo. Vzpostavi se pravo timsko sodelovanje.

Ena ključnih stvari za grajenje zaupanja je poznavanje osebnostnih profilov članov tima. Poznavanje sebe in drugih ter s tem sprejemanje različnosti, gradi zaupanje. Pri tem si lahko pomagate z različnim orodji, ki vam pomagajo določiti osebnostne lastnosti članov tima. Mi priporočamo persolog osebnostni profil; seveda pa obstajajo tudi druga orodja. Če še nimate svojega vedenjskega profila, potem vam za začetek priporočam, da izpolnite brezplačen vprašalnik in ugotovite, kateri je vaš osnovni vedenjski tip.

Grajenje zaupanja je rezultat skupnih izkušenj, sodelovanja in poznavanja vseh članov tima. To lahko pospešimo, če pokažemo na edinstvene lastnosti vsakega člana tima in pomagamo ljudem razumeti različnost. Zaradi dolžine prispevka in lažje razumljivosti se bom osredotočil na štiri osnovne tipe; ko se lotimo tega v praksi, pogledamo vse skupaj še bolj poglobljeno.

persolog vedenjski profil v osnovi razvršča ljudi v štiri osnovne tipe (več o njih si lahko preberete s klikom na posamezen vedenjski tip):

 

stirje barvni kvadrantiDominantni: Ima rad nadzor, teži k doseganju rezultatov. Osnovni namen je tekmovati in premagati.

Iniciativni: Rad komunicira z drugimi in jih prepričuje za skupen cilj. Ima visoko potrebo po izražanju, po »biti slišan«. Osnovni namen je prepričevati.

Stanovitni: Ima rad stanovitnost, stabilnost in čim manj sprememb. Osnovni namen je pomagati drugim in jih podpirati pri doseganju ciljev.

Korektni: Teži k natančnosti, gotovosti in varnosti. Urejenost je pomembna kot tudi držanje predpisov. Osnovni namen je točnost.

 

Ko člani tima spoznajo, da različni osebnostni stili gledajo na isto situacijo vsak iz svoje perspektive, to ne samo izboljša odločanje ampak tudi olajša komunikacijo ter prepreči kakšen nepotreben problem. Eden od članov tima mi je dejal, da gre sedaj lažje na kolegije in jih doživlja povsem drugače, ko se je seznanil z različnimi osebnostnimi profili. Včasih je bil kar nervozen, ko so nekateri vedno znova prišli na dan s svojimi idejami, ki so jih zelo prepričljivo predstavili (četudi niso bile nič posebnega) in ga je to spravljalo ob živce. Sedaj se prvič zaveda, da je to pač njihov način komuniciranja in obenem njihova prednost, če jo znajo pravilno izkoristiti. Drugič, bolj pozorno posluša, ker ni več nervozen in tretjič, če karkoli ni primerno, pravočasno ukrepa in opozori določenega člana na njegovo pretirano uporabo svojega prevladujočega vedenjskega stila. Obenem je še dodal, da drugi tudi njega opozorijo, kadar gre pregloboko v podrobne analize in se ne želi premakniti iz določene točke.

 

[google_font font=”Open Sans” size=”25″ weight=”400″ italic=”0″ color=”#626262″ subset=””]Drugi nivo: hitro reševanje konfliktov[/google_font]

Samo če je prisotno zaupanje, so judje pripravljeni izraziti drugačne poglede, pokazati na napake, razkriti skrite informacije in izpostaviti probleme. Poleg tega so v vodstvenem timu prisotni še številni interesi, nemalokrat tudi različni cilji, vse to pa vodi do konfliktnih situacij. V vrhunskih timih te konflikte rešujejo sproti in jih lahko izkoristijo za utrditev zaupanja in odnosov. Ko imate problem z drugim članom tima (prijateljem, družinskim članom, sodelavcem) je prav tako pomembno, da se spomnite, da so že osebnostne razlike same lahko sprožilci konflikta. Prav tako ima vaš vedenjski stil velik vpliv na to, kako se soočate z njim. Že to razumevanje samo po sebi lahko pripomore k hitrejšemu reševanju nesporazumov in konfliktnih situacij v timu.

Dominant_24Dominantni so direktni

Če imate konflikt z dominantnim vedenjskim stilom, potem se pripravite na direktno soočanje. To je lahko za nekatere vedenjske stile kar velik izziv. Dominantni radi izpostavijo probleme in pričakujejo, da jih boste reševali hitro. Ko rešujete probleme z dominantnim, jasno navedite problem in povejte, kaj pričakujete.

Iniciativni so nežni

Iniciativni so zelo komunikativni in so se pripravljeni pogovarjati s komerkoli, praktično kadarkoli. Je pa ena stvar, ki jo težko prenašajo, in sicer zavrnitev. Če ta oseba zaznava, da ji niste všeč, to lahko stvari še poslabša. Pri njih morate biti nežni, ostati pozitivni, pokazati, da razumete njihove občutke. Dajte zagotovilo, da boste rešili problem. Najbolje se odzivajo na prijateljski pogovor brez prevelikega direktnega soočenja.

Stanovitni so za kompromis

Ker stanovitni tako zelo cenijo harmonijo, so odlični mirovniki. Njihov cilj je, da bi bili vsi zadovoljni in srečni. Zaradi tega v konfliktu pogosto hitro popustijo in se strinjajo, da bi ohranili to harmonijo. To lahko vodi do navidezne harmonije, medtem ko so prisotni zadržki, ki lahko izbruhnejo kasneje. Ko se pogovarjate s stanovitnim glede problema, je najbolje, da se najprej osredotočite na področje, kjer se oba strinjata, potem pa predlagate dober kompromis – kjer se bosta oba potrudila rešiti problem. Pri tem bodite kar se da fleksibilni.

Korektni so analitični

Ker so po svoji naravi organizirani, točni in nadzirani, radi stvari dobro opravijo. Ker se ponavadi potrudijo in vložijo veliko časa, neradi slišijo kritiko. Celo najmanjše pripombe lahko vzamejo osebno. Zaradi tega so zelo težavni za reševanje konfliktnih situacij. Najboljši način je, da poudarite, da cenite njihov trud in se potem osredotočite na dejstva. Poskusite ugotoviti, kaj je jedro problema, ali obstajajo področja, ki so izven njihovega nadzora. Kakorkoli že, ne napadite jih osebno, ker vam bodo lahko zamerili in se vas v bodoče morda izogibali.

 

[google_font font=”Open Sans” size=”25″ weight=”400″ italic=”0″ color=”#626262″ subset=””]Tretji nivo: Doseganje soglasja in zavzetosti [/google_font]

Člani vodstvenega tima bodo veliko časa preživeli na različnih sestankih, usklajevanjih. Pogosto so to dolge razprave, kjer se po nepotrebnem preveč išče konsenz, pri čemer zamenjujemo pomena obveze (zavzetosti) s konsenzom. Ljudje bodo sledili in bodo zavzeti, četudi njihove ideje niso bile upoštevane. Pomembno je, da so bile slišane. Ključno je torej, da vodstveni tim, čimbolj učinkovito pride do zaključkov in akcijskih ukrepov. Pri tem je potrebno upoštevati njihov način predstavljanja informacij.

Dominantni so radi direktni. Hitro preidejo k bistvu in povedo samo ključne informacije. Moramo jih razumeti – njim je jasno in so že sprejeli odločitev. Svojo odločitev in pogled lahko vsiljujejo tudi drugim. Drugim se lahko tak način komunikacije zdi preveč vsiljiv, premalo poglobljen in odločitve, kot da niso premišljene.

Iniciativni so optimistični in pozitivni. Radi imajo nove ideje in jih tudi prepričljivo predstavijo. Pogosto so zelo glasni in imajo veliko novih idej. Lahko tudi hitro skrenejo od bistva in se začnejo pogovarjati ali razlagati točke, ki trenutno niso del agende. Bodite pozorni in jih usmerite nazaj.

 HIGH-S_24Stanovitni so sistematični in radi povedo na dolgo in široko. Pri njih je pomembno, da so povedali vse ključne elemente in korake, ki so pripeljali do njihovega pogleda. Radi imajo recepte in tudi sami predstavljajo stvari sistematično in nazorno. Vsako izpuščanje informacij ali to, da greste izven smeri, lahko povzroča nezadovoljstvo ali nerazumevanje.

Korektni povedo strukturirano, v logičnem zaporedju in podprto z dejstvi. Pri tem so bolj zadržani in logični, le redko pokažejo čustva. Želijo razumeti področje v globino, zato pogosto postavijo številna vprašanja. Lahko pričakujete vprašanja na katera drugi niti ne pomislijo.

 

[google_font font=”Open Sans” size=”25″ weight=”400″ italic=”0″ color=”#626262″ subset=””]Četrti nivo: prevzemanje odgovornosti[/google_font]

Odgovornost je večplastna. Mi smo jo obravnavali kot pripravljenost članov (vodstvenega) tima, drug drugega opozoriti na nedoseganje standardov. Člani tima morajo biti pripravljeni drug drugega opozarjati na napake ter drug drugega držati ogovornega za svoje ukrepe in tudi rezultate. Tukaj je pomembno, da se zavedamo, da štirje osnovni tipi potrebujejo različne pristope h komunikaciji in tudi različno reagirajo.

Komunikacija z dominantnim: opozorite jih direktno. Poskusite biti kratki in jedrnati. Namesto, da greste v podrobnosti, raje predstavite »veliko sliko«. Pokažite, da ste kompetentni in se držite teme. Pustite jim, da vodijo.

Komunikacija z iniciativnim: pristopite neformalno, tako da ste sproščeni in družabni. Komunikacija naj bo pozitivna, sproščena in dodajte humor. Lahko uporabite zgodbo, analogijo, predvsem naj bo neformalno. Če je le mogoče, jih pohvalite. Ne poskušajte jih prepričati z ogromno podrobnostmi in malenkostmi. Lahko pa jim to pošljete v pisni obliki, če želite/jo.

Učinkovita komunikacija s stanovitnim: poskrbite, da so na domačem terenu, da se počutijo varne (pisarna, dom ali neko poznano mesto). Pri opozarjanju ali podajanju vsebine bodite sistematični in uporabite logično zaporedje. V primeru, da gre za kakšno spremembo, jo pravočasno najavite, ponudite jim pomoč, peljite jih skozi postopek ali pa jim dajte čas, da se prilagodijo. Poudarite njihov pomen, doprinos k timu in se jim zahvalite.

HIGH-G_24Komunikacija s korektnim zahteva natančno, točno in osredotočeno sporočilo. Razlaga naj bo jasna, logična in strukturirana; po možnosti podprta z dokazi in dejstvi. Bodite pripravljeni na številna vprašanja. Komunikacija naj bo rezervirana, taktna, predvsem se izogibajte, da bi postali preveč čustveni ali vzhičeni. Pokažite, da cenite njihov doprinos in stremljenje k visokim standardom.

 

[google_font font=”Open Sans” size=”25″ weight=”400″ italic=”0″ color=”#626262″ subset=””]Peti nivo: osredotočenost na rezultate[/google_font]

Rekli smo, da je pomembno, da člani tima vidijo in sprejemajo vodstveni tim kot tim številka ena. Pomembna je osredotočenost vseh na skupni rezultat tima in ne na individualne rezultate. Nenazadnje na športnih tekmah na semaforju ni individualnih rezultatov ampak samo timski. Vemo pa, da se za vsakega igralca vodi njegova statistika.

Razumevanje vedenjskih tipov pomaga pri osredotočanju na skupni cilj. Vsak vedenjski stil ima svoj način doseganja rezultatov in tudi svoj način sodelovanja. Tukaj se je potrebno še posebej osredotočiti na to, da svoj tim ali svoje cilje ne postavite pred vodstveni tim. Kako se sodelovanja lotevajo različni tipi?

Dominantni je lahko zelo osredotočen na rezultate in lahko celo preveč tekmovalen. Lahko ima težave v podrejanju timu. Je pa dober in neprecenljiv član tima, kadar je potrebno določiti smer ali presekati.

Iniciativni – želi predvsem spodbujati, prepričevati druge za skupne cilje. Pri njemu ni tako v ospredju rezultat, kot je vzdušje in razpoloženje v timu. Seveda rad dosega odlične rezultate, in vas poleg aktivne vključenosti še motivira za doseganje. Kot tak je neprecenljiv član tima.

Stanovitni je pravi vzor timskega dela. Njegova težnja je pomagati in podpirati. Z vsemi svojimi močmi in sposobnostmi se zavzema za rezultate tima in verjetno vztraja tudi ko ostalim motivacija že popusti. Pogosto prav s svojo vztrajnostjo pripomore k doseganju vrhunskih rezultatov. Neprecenljivo.

Korektni je pripravljen sodelovati in je sam osredotočen na rezultate. Želi, da pripravite realen načrt in da si vzamete dovolj časa. Pomaga vam predvsem s ključnimi vprašanji na katera bi le redko pomislili in vas opozori na morebitne napake v vašem načrtu. Če dobro pomislite, ste lahko hvaležni, da imate takega člana v timu. Nepogrešljivo.

[google_font font=”Open Sans” size=”25″ weight=”400″ italic=”0″ color=”#626262″ subset=””]Zaključek[/google_font]

Uporaba in razumevanje teorije vedenjskih profilov lahko odločilno pomaga pri tem, kako tim deluje. Z upoštevanjem vedenjskih preferenc lahko lažje, hitreje in bolj učinkovito pridete do ključnih rezultatov na vsakem od petih ključnih področij za dobro delovanje tima. Poleg tega članom tima pomaga, da se začnejo zavedati pomena različnosti, da stopijo s področja udobja, se učijo drug od drugega, drug drugemu prispevajo dodatne, pogosto zelo različne poglede na isto situacijo. Na ta način vsi pridobimo. Vodstveni tim, podjetje in tudi družba. Trojna zmaga!

Dodaj komentar

Podobni članki