Scroll Top

KOREKTNI vedenjski tip

»Ali ste opazili mojo učinkovitost?«

Za korektni vedenjski tip je bolj pomembna vsebina kot pohvala. Svoj oster analitičen  um uporabijo za pridobivanje potrebnih informacij, ki jih potrebujejo, da nalogo naredijo dobro in to HIGH-G_24že prvič in to vsakokrat. Kot podrobni načrtovalci razmislijo o svojih zadolžitvah korak za korakom, preverijo, kaj bi lahko šlo narobe in to potem tudi popravijo, preden bi se lahko zgodilo. Če mora nekaj biti narejeno natančno in vrhunsko, potem so ljudje s korektnim vedenjskim stilom pravi za to nalogo. So zelo natančni, zato večkrat preverjajo in pregledujejo z namenom, da bi našli pravi ali najboljši možni odgovor. Držijo se pravila mizarskih mojstrov: »Meri dvakrat, reži enkrat«. Imajo veliko potrebo po preverjenih postopkih, zato se pogosto držijo metod, ki so jim v preteklosti prinesle uspeh.

Ker je njihova primarna skrb natančnost in točnost, so socialne veščine potisnjene bolj v ozadje. Moramo jih razumeti, ker so čustva subjektivna in pogosto izkrivljajo objektivnost; vsaj oni tako i love perfectionmislijo. Bojijo se čustvenosti in neracionalnosti drugih. Za vsako ceno se želijo izogniti temu, da bi se osramotili, zato so nagnjeni k temu, da nadzirajo tako sebe kot svoja čustva. Zaradi tega so v prvih stikih bolj formalni, zadržani in diskretni. Mogoče imate občutek, da vas opazujejo in ocenjujejo, ker svoje misli obdržijo zase. Prostovoljno, še posebej, če gre za začetek nekega razmerja, le redko povedo svoje misli in občutke. Če jih želite dobro spoznati, si morate vzeti čas zanje. Informacij o osebnem življenju vam ne bodo kar tako zaupali. Pogosto imajo le malo tesnih prijateljstev.

Prednosti in slabosti

Njihove glavne prednosti so prav gotovo natančnost, zanesljivost, sposobnost razjasniti situacijo, veščine preverjanja in testiranja, izvedba ter organizacija. Osredotočijo se na pričakovanja (kaj se pričakuje, kakšna so pravila, ustaljene prakse in postopki) in na cilje. Želijo vedeti, kako stvari delujejo, tako da se lahko prilagodijo situaciji in v njej korektno delujejo.

Ker je njihova globoka motivacija, da stvari naredijo dobro in se izognejo napakam, korektni vedenjski tip stalno pridobiva informacije, znanje in izkušnje na področjih,ki ga zanimajo. Dandanes je internet zanje pravi vodnjak informacij kot tudi ena največjih časovnih pasti za njihovo željo po znanju.

Perfekcionisti

Dobro je imeti visoke standarde, vendar so korektni pogosto preveč strogi do sebe in tudi do perfektno urejena travadrugih. Kadar pretiravajo v svoji potrebi po perfekcionizmu, lahko pridejo v situacijo, ki ji rečemo »paraliza zaradi prevelike analize«. Ta pretirana skrb, da stvari niso v redu, da postopki ne delujejo prav, jih žene do tega, da so kritični in bolj odmaknjeni. Mogoče zamujajo z roki zaradi tega, ker želijo vse narediti prav. Njihov moto bi lahko strnili v izrek: »Ni pomembno ali boste zmagali ali izgubili, pomembno je, kako igrate«. Bolj ko je to tehnično dovršeno in popolno, bolje je.

Kompleksni in resni

Ljubijo jasno določene prioritete, postopke in časovne roke. Če drugi vedenjski stili živijo pretežno v eni od treh časovnih dimenzij: preteklost, sedanjost, prihodnost, so za korektni complexityvedenjski stil pomembne vse tri. Njihov mentalni sklop je bolj kompleksen, stvari vidijo bolj resno, hitreje vidijo, kje gredo stvari lahko narobe, kje se lahko zakomplicirajo, lahko opazijo in opozorijo celo na določene bizarne stvari, ki sploh niso ključne. Njihova naravna pozornost do podrobnosti jim omogoča, da hitro vidijo nepravilnosti, neprave vzorce, povezave. Če ste ali boste med branjem tega prispevka opazili kakšno tipkarsko ali slovnično napako (napačen vzorec), potem imate verjetno kar nekaj lastnosti korektnega vedenjskega tipa.

Raje imajo naloge kot ljudi. Verjetno raje kaj napišejo, vam odgovorijo po e-pošti kot pa osebno pridejo v vašo pisarno. Ne počutijo se dobro v okolju, ki ni strukturirano, ki je preveč neformalno in kjer se pričakuje veliko druženja in socializacije.

Reakcija v konfliktih okoliščinah

V konfliktnih situacijah korekten vedenjski stil najverjetneje ostane tiho. Izogiba se čustveno nabitih okoliščin. Če je konflikt neizbežen, najprej postanejo obrambno naravnani. Želijo se umakniti, se pripraviti ter se vrniti oboroženi s podatki, dokazi in logiko, ki bo podpirala njihovo stališče. Če se tak pristop ne obnese, potem lahko uporabijo indirektne oblike agresije, kot je pasivni odpor. Mogoče postanejo zaprti, odmaknjeni, lahko nehajo deliti informacije ali preprosto ne izpolnijo naloge.

Sprejemanje odločitev

So najbolj logični od vseh štirih vedenjskih tipov. Svojo logiko in potrebno po natančnosti uporabijo tudi pri sprejemanju odločitev. Kadar sprejmejo odločitev, želijo biti gotovi, da lahko v dani situaciji najbolje ukrepajo. Če jih želite prepričati, potem morate svoje argumente podkrepiti s podatki in dokazi. Ta njihova lastnost, pravilno uporabljena v podjetju, timu ali organizaciji, vam lahko privarčuje veliko denarja, ki bi ga sicer vložili v nepreverjene projekte ali za popravljanje napak, ki jih niste predvideli.

Globok razmislek

Naj vam pomagam s primerom. Predstavljajte si režiserja in igralca Woodyja Allena. V večini Gewissenhaft_24svojih filmov se on ali nek drug igralec pretirano obremenjuje s tem, kaj naj bi naredili, kako in zakaj tako delujejo čustva in  kako bi lahko na koncu stvar naredili prav. Tipično svoja čustva postavi pod mikroskop in jih analizira, secira in ponovno analizira.

Korekten vedenjski tip razmisli in analizira preden ukrepa. Velja tudi za to, kaj pove. Preden nekaj pove, o tem razmisli in želi imeti prav. Zato vam priporočamo, da ga/jo takrat poslušate.

Varnost jim je zelo pomembna. Če nekaj lahko predvidijo, to zanje pomeni varnost, gotovost, zato hočejo poznati pravila in razumeti postopke. Zelo dobro delajo v strukturiranem okolju, kjer so stvari jasno definirane, natančno postavljena pravila. Sami se potem držijo teh pravil in pričakujejo, da se jih tudi drugi. Glavno čustvo korektnega vedenjskega stila je strah. Zaradi tega strahu ne želijo tvegati in želijo slediti pravilom in predpisom. Radi se držijo pravil službe, kot po »PS-u« smo včasih rekli.

Kako s spremembami

Ko korektnemu vedenjskemu tipu predstavite spremembo ali nekaj novega, lahko pričakujete niz vprašanj. Želijo v celoti razumeti, kaj se od njih pričakuje, kaj se mora zgoditi, da se na to lahko pripravijo in se poskušajo izogniti nepričakovanemu. To je lahko za dominantne in iniciativne kar neprijetno, ker ta dva vedenjska tipa želita stvari začeti in potem spotoma ugotavljati kako in kaj, ter se prilagajati situaciji. Nekaj, kar gre seveda korektnemu vedenjskemu stilu na živce. Na spremembe se prilagajajo počasi, ker je potrebno razmisliti in načrtovati veliko stvari. Poleg tega mora biti sprememba narejena še popolno, pravilno in to že prvič. Podobno kot stabilni vedenjski tip in za razliko od dominantnega in iniciativnega, ki sta bolj motivirana z začenjanjem stvari, korektni vedenjski tip teži k temu, da nalogo zaključi.

Pomembni so jim standardi in primerjave. Tudi sebe stalno primerjajo s standardi in se želijo benchmarkingizboljševati ter dosegati popolnost. Kritični so do sebe in tudi do drugih, ko ne dosegajo teh standardov. Ne pozabite, tudi vas primerjajo z visokimi standardi. Eden od standardov je integriteta. Radi držijo besedo in če vam nekaj obljubijo, potem se potrudijo in obljubo držijo. Seveda to pričakujejo tudi od drugih. Pozor, iniciativni!

Bojijo se kritike in jo tudi neradi dajo. Ko nekaj naredite narobe, vam to povedo preveč diplomatsko, posredno, ker so nagnjeni k temu, da povedo le tisto kar je potrebno (tako pozitivno kot negativno) in mogoče niti ne opazite njihove kritičnosti. Odprto kritiko podajo šele ko se prepričajo, da za njih ne bo negativnih posledic. Ko so pod stresom, svojo kritičnost in sposobnost argumentiranja uporabljajo kot obrambno strategijo.

Ko vztrajajo pri svojem in jih je težko premakniti, ste lahko prepričani, da to zato, ker so stvari preverili in imajo preverjene informacije, znanje ali veščine. Prepričani so v svojo oceno situacije. Če pri vas zaznajo še malo neodločnosti, potem lahko reagirajo zelo odločno, še posebej, če mislijo, da imajo okoliščino ali odnos pod nadzorom. Preden ukrepajo, se želijo prepričati o tveganju, možnostih napake ali neuspeha ter o drugih spremenljivkah, ki lahko vplivajo na rezultat.

Inovativni, edinstveni

Radi pridejo stvarem do dna, gredo v globino. Ta njihova naravna težnja jih postavi v edinstveno inovationsituacijo, ko resnično lahko spoznajo vse podrobnosti situacije ali nekega izdelka, storitve. To jim omogoča, da lahko stvari povežejo na nov edinstven način. Naj si bodo to izdelki, slike, filmi ali predstave. Pogosto so zelo inovativni in vas presenetijo z novimi pogledi in rešitvami. Njihova želja je narediti nekaj edinstvenega. Veliko izumiteljev je tega vedenjskega tipa.

Področje za rast

Njihova velika motivacija je perfekcionizem – stvari narediti popolno. To je, vsi vemo, izjemno težko. Ker so visoko samokritični, jih lahko strah pred tem, da nečesa ne bodo naredili dobro in to že prvič, tako ohromi, da ne naredijo nič ali odlašajo. Zaradi tega lahko zamujajo s časovnimi roki. Poskušajte jih razumeti: hočejo narediti odlično, kakovostno in za to je potreben čas ter veliko informacij in preverjanja. Ker naravno vidijo, kaj bi lahko šlo narobe in na to opozorijo, jih drugi lahko vidimo kot preveč kritične (nergače) in lahko tudi kot pesimiste.

Razmerja z drugimi so za korekten vedenjski tip lahko včasih težka. Ker so naravno bolj usmerjeni k nalogam kot pa k ljudem, se morajo potruditi pri komunikaciji in čustveni inteligenci. Priporočamo, da načrtujejo stike z drugimi ljudmi in se prisilijo, da na sestanku prvi izrazijo svoje mnenje. Na ta način začnejo trenirati svojo fleksibilnost.

Kako prepoznati delovno mesto korektnega vedenjskega tipa

Ko vstopite v njihovo pisarno takoj opazite red. Vse je na svojem mestu in vse ima svoje mesto. pisarna modregaVčasih deluje pisarna kar nekoliko preveč sterilna, urejena. Še posebej je strukturirana in urejena delovna miza. Delovna površina je ali prazna ali pa je na njej trenutna naloga in nič drugega. Na steni visijo tabele, grafi ali slike, ki so povezane z delom. Vse skupaj je opremljeno zelo praktično in uporabno, v umirjenem stilu. Razporeditev nakazuje na formalnost in pogosto stike omejuje. Korektni vedenjski tip ceni zasebnost in to tudi pokaže skozi razporeditev v pisarni.

V spodnji tabeli je povzetek ključnih značilnosti korektnega vedenjskega tipa in kako se jim morate prilagoditi, če želite dobiti rezultate.

Osnovne značilnosti        Zato morate
Razmišljajo logičnoBiti strukturirani in jasno pokazati vaš način razmišljanja
Iščejo podatkeImejte pripravljene podatke, informacije in jim jih dajte napisane
Morajo poznati proceseVzemite si čas in jim na logičen sistematičen način predstavite postopke in pričakovanja
Skrbi jih agresiven pristopPristopati na ne agresiven, ne ogrožajoč način; izogibajte se kritike, če le ni nujno potrebna
Uporabljajo previdnostDajte jim čas za razmislek in preverjanje, preden se odločijo; ne silite jih v hitre odločitve
Raje naredijo stvari samiKadar vam delegirajo stvari, pričakujte in jim dovolite, da preverjajo napredek in uspešnost; morajo se prepričati ali gre vse po planu
Želijo, da drugi opazijo njihovo natančnostPohvalite jih za njihovo temeljitost, edinstvenost in odlično narejeno delo
Izogibajo se konfliktuBiti previdni, jih ne direktno napasti ampak previdno povprašajte za razlago in če rabijo kakšno pomoč
Želijo imeti pravDajte jim čas da poiščejo najboljši ali pravi odgovor in da stvari preverijo
Radi razmišljajoDajte jim čas in informacije; razložite jim zakaj in kako določene okoliščine
OdmaknjeniDokler jih bolje ne spoznate, ne silite vanje oz. jih ne sprašujte o njihovih občutkih

Viri:

Friedbert Gay, Lothar Seibert: Behaviour Blueprint, persolog publishing, Remchingen 2013

Tony Alessandra: The Platinum Rule, Warner Books, New York 1996

Jason Hedge: Disc Training Workbook, Disc-U.org, California 2013

Julie Straw: The 4-dimensional Manager, Beret Koehler Publishings, San Francisco 2002

Dodaj komentar

Podobni članki