Scroll Top

Izboljšajte produktivnost na delovnem mestu

Ali lahko telesna aktivnost na delovnem mestu izboljša produktivnost?

Raziskava na Švedskem je na to vprašanje odgovorila z jasnim DA. Raziskovalci so dokazali, kako vključevanje fizične aktivnosti na delovnem mestu pripelje do izboljšanja delovne uspešnosti in rezultatov.

roka in uteziGlavna ugotovitev je bila, da je skupina zaposlenih, ki je bila aktivno vključena v program fizične aktivnosti na delovnem mestu, dosegla statistično boljše rezultate kot kontrolna skupina, čeprav je delala manj ur. Kako je to mogoče?

Številni modeli za računanje učinkovitosti  na delovnem mestu predpostavljajo, da je 100% delovnega časa izkoriščenega. Raziskave in zdrav razum nam govorijo, da to ne drži. Ljudje del časa namenijo tudi za druženje in druge z delom nepovezane opravke. Bolj kot na čas preživet na delovnem mestu, se moramo osredotočati na rezultate. Ste zadovoljni s produktivnostjo svojih zaposlenih?

Krivulja gorRaziskava je pokazala, da intervencije na delovnem mestu, ki so namenjene izboljšanju zdravja, čeprav jemljejo čas, ne znižujejo produktivnosti. Nasprotno, nivo produktivnosti lahko vzdržujejo ali ga celo povečajo, ker se enaka ali večja produktivnost lahko doseže v manj časa in z manj viri. Fizična aktivnost kot najbolj primeren način izboljšanja zdravja, prispeva k izboljšanju delovne uspešnosti, zaradi višje produktivnosti med efektivnimi urami, zmanjšanjem bolniške in prezentizma; ko je človek fizično prisoten ampak ne dela tega, za kar je plačan. Poleg tega fizična aktivnost izboljša mentalno in čustveno stanje, znižuje stres ter obenem poveča odpornost na stres.

Naše izkušnje, ki smo jih dobili z izvajanjem delavnic Moč polne angažiranosti v različnih podjetjih v regiji, takšne ugotovitve potrjujejo. Udeleženci so vedno znova navdušeni, ko jim podjetje omogoči izobraževanje, ki jih spodbudi in jim ponudi osnove, da si sami lahko naredijo program za vzdrževanje svojega zdravja in energije. Kot je pokazala študija, so zaradi tega pri delu bolj produktivni. Tako gre za trojno zmago: pridobi podjetje, pridobi posameznik in pridobi tudi njegova družina. Vse to vpliva na splošno zadovoljstvo.

 

Vir:

Ulrica von Thiele Schwarz, PhD and Henna Hasson, PhD: Employee Self-rated Productivity and Objective Organizational Production Levels, Effects of Worksite Health Interventions Involving Reduced Work Hours and Physical Exercise; Journal of Occupational & Environmental Medicine, avgust 2011

 

Pramida 4 dimenzijDelavnica Moč polne angažiranosti pomaga vašim sodelavcem, da bodo poskrbeli za svojo in posledično tudi za energijo podjetja. Kaj vam pomagajo vrhunsko usposobljeni ljudje, če nimajo energije, da bi pokazali ali uporabili svoje znanje in veščine? V interesu vsakega vodje in vsakega podjetja je, da aktivno spodbuja zaposlene, da poskrbijo zase in da ustvari okolje v katerem je upravljanje z energijo: fizično, čustveno, mentalno in duhovno,  ključna sestavina vzdrževanja vrhunskih rezultatov.

O avtorju članka in voditelju delavnice:

Janez 1Janez Hudovernik ima 24 let poslovnih izkušenj. Svojo kariero je začel v podjetjih Lip Bled in IBM Slovenija. Zadnjih 18 let dela kot svetovalec, coach in trener na področju prodaje, vodenja in osebne ter organizacijske učinkovitosti. Njegovo delo in predavanja so  inspirativna, uporabna in prinašajo rezultate. Je licencirani trener za izvajanje programa Moč polne angažiranosti (The Power of Full Engagement) s strani Human Performance Institute. V svoji karieri je sodeloval z nekaterimi uspešnimi slovenskimi športniki in timi na področju polne angažiranosti in mentalne priprave.

Sam je aktiven rekreativen športnik. Predvsem se udeležuje tekov, pol maratonov in maratonov. Aktivno skrbi za svojo energijo in skupaj z družino, ženo Tadejo in šestimi otroci: Elo, Valterjem, Rebeko, Klaro, Andrejo in Rafaelom, živi načela polne angažiranosti.

 Za dodatne informacije ga lahko kontaktirate na: janez.hudovernik@proacta.si ali pa na: http://www.linkedin.com/in/hudovernik

Dodaj komentar

Podobni članki